dir

dir
dir̃ interj., dìr 1. dar (kartojant nusakomas važiavimas ratais): Įsisėdo rateliuos, dir̃ dir̃ dir̃ ir pakalnėj Kp. Su ratukais dir̃ dir̃ dir̃ nuo kalno Srv. Dir̃ dir̃ dir̃ atvažiuoja Lp. Pamažiukais sau dìr dìr dìr ir pardirdnosu Vvr. 2. kartojant nusakomas bėgimas risčia: Dir̃ dir̃ dir̃ šuva per kluoną direna Š. 3. pur, drykst (drėskimui, plėšimui žymėti): Šuva capt už skverno, dir̃ ir perplėšė Kp. Dir̃ dir̃ visus senus lopus nudirijau Kal. 4. trenksmui žymėti: Griaustinis dir̃ dir̃ – kad trenkia Jnšk. | Dir̃ dir̃ dir̃ ir nusišiko Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dir — ↑ du …   Das Herkunftswörterbuch

  • dir ... — dir …   Deutsch Wörterbuch

  • dirəkləmə — «Dirəkləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirəklənmə — «Dirəklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirəklətmə — «Dirəklətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirəmə — «Dirəmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirənmə — «Dirənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirəşmə — «Dirəşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dir — [di:ɐ̯] Personalpronomen; Dativ von »du«>: a) das hat er dir längst verziehen. b) <reflexivisch> wünsch dir was! * * * dịr 〈Personalpron., Dat. von „du“〉 ich sage es dir; wasch dir bitte die Hände; wie du mir, so ich dir! 〈Sprichw.〉;… …   Universal-Lexikon

  • dir — dir; dir·ca; dir·dum; dir·gie; dir·hem; dir·iá; dir·i·ge; dir·i·gi·bil·i·ty; dir·i·ment; ka·dir; man·dir; mu·dir; na·dir·al; dir·i·gi·ble; na·dir; dir·i·an; ken·dir; …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”